Zorg voor naasten ligt niet automatisch bij omgeving, vindt merendeel Nederlanders

Mantelzorgers zijn ondergewaardeerd, vindt 85 procent van de Nederlanders. 81 procent vindt niet dat de overheid automatisch mag verwachten dat naasten de taken van mantelzorg op zich nemen. Meer taken zouden moeten vallen binnen de zorg en niet op de schouders van mantelzorgers, zegt eenzelfde percentage. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Novartis in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Dit meldt Novartis. 

Ruim acht op de tien Nederlanders vindt de druk op mantelzorgers te groot. Stress komt voor onder 64 procent van de mantelzorgers, vooral de 40- tot 49-jarigen hebben opvallend vaak last van. Mantelzorgtaken combineren in hun leven is voor 38 procent van de mantelzorgers lastig en 36 procent vindt dat zij te veel mantelzorgtaken hebben. Positief is dat ze hun zorgtaken dankbaar vinden en het fijn vinden dat ze een naaste kúnnen helpen. Ruim de helft van de mantelzorgers heeft hier bewust voor gekozen.

Duurzaam zorgysteem

Betere mantelzorgondersteuning kan het zorgsysteem duurzamer en toekomstbestendiger maken. Want mantelzorgers zijn noodzakelijk binnen het zorgsysteem in Nederland. Zij staan dicht bij de patiënt, weten veel over de ziekte van hun naaste en hebben de benodigde kennis over de behandeling en het behandelplan. Volgens Novartis is het belangrijk om inzichtelijker te maken hoeveel en welke ondersteuning een mantelzorger kan bieden en waar extra ondersteuning of betere voorlichting vanuit de zorg nodig is.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky