Medicatieveiligheid niet op orde bij Health Care Zuid Holland

Health Care Zuid Holland in Den Haag staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het lukt de vvt-aanbieder niet om integraal samen te werken, de zorgverlening is onvoldoende navolgbaar in de zorgdossiers en de medicatieveiligheid is er niet op orde. Dit brengt risico’s met zich mee. Binnen drie maanden moet de zorgorganisatie zaken op orde stellen, anders volgen er meer maatregelen. Dit meldt IGJ.

Ondanks dat Health Care Zuid Holland al in een toezichtstraject zat, boekte de organisatie volgens de IGJ onvoldoende vooruitgang. Vanwege de gebrekkige medicatieveiligheid, onvoldoende navolgbare zorg in de dossiers en slechte integrale samenwerking, is het toezicht verscherpt.  Uiterlijk 17 februari 2024 moet Health Care Zuid Holland voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie heeft er echter weinig vertrouwen in dat de organisatie dit op eigen kracht kan. Als het nodig is, volgen verdere maatregelen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky