NZG Zorgopleidingen

Er zijn tal van opleidingen die mensen voorbereiden op een zorgberoep. Welke opleiding iemand volgt, hangt veelal af van de zorgsector waar deze persoon later werkzaam in wil zijn. Een overzicht van mogelijke opleidingen wordt per zorgsector weergegeven. Klik op de zorgsector van uw keuze om meer informatie te vinden over werk en opleiding van deze sector: kraamzorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ en ziekenhuizen

Vernieuwingen in de gezondheidszorg
De Rijksoverheid is sinds 2015 bezig de zorg in Nederland anders te organiseren. Dit heeft ook gevolgen voor de inhoud van beroepen en opleidingen. Het Zorginstituut Nederland adviseert de minister van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen. De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van het Zorginstituut Nederland baseert de adviezen op de toekomstige zorgbehoefte met als richtpunt het jaar 2030 en de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Opleidingen in de zorg
Het is een taak van de Rijksoverheid om te zorgen voor voldoende opleidingsplaatsen in de zorg. Om de twee jaar wordt berekend hoeveel opleidingsplaatsen per medisch beroep nodig zijn op basis van de te verwachten zorgbehoefte. De minister van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) stelt vervolgens het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen vast.

© Nationale Zorggids