Normal_jeugd_jongeren_ggz_verward_autisme_verdrietig46

Minister Schippers van Volksgezondheid schrapt de behandeling van GGZ-patiënten met de classificatie 'anders gespecificeerd' niet uit de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseerde de minister in januari om deze zorg niet meer te vergoeden vanuit het basispakket. Dit melden het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het Landelijke Platform GGz. 

Het Zorginstituut Nederland heeft de minister een rapport gestuurd over de verslavingszorg en over de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). De minister meldt dat de rapporten geen aanleiding geven om de verzekerde afspraken GGZ per 1 januari 2016 te wijzigen. De minister legt daarbij het advies van het ZIN om de 'anders gespecificeerde stoornis' uit het basispakket te halen naast zich neer. 
 
Volgens het NIP gaat het om een grote groep van tenminste 100.000 patiënten, die door bijvoorbeeld een combinatie van meerdere stoornissen niet in één hokje passen en de classificatie 'anders gespecificeerd' krijgen. In bijna de helft van de gevallen gaat het om patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, die voor hun herstel en functioneren afhankelijk zijn van een behandeling in de gespecialiseerde GGZ. Zij kunnen niet zonder deze zorg en hebben vaak ook niet de middelen om deze zelf te betalen.
 
Koepelverenigingen van patiënten en zorgverleners in de GGZ hebben de minister in een brief een dringend verzoek gedaan om het advies van het Zorginstituut naast zich neer te leggen. Zij vinden dat niet de classificatie uit de DSM het criterium moet zijn voor de vergoeding van zorg bij psychische stoornissen, maar de lijdensdruk en het maatschappelijk functioneren van patiënten. 
 
© Nationale Zorggids