NZa doet aangifte tegen thuiszorginstelling Naborgh

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) draagt het dossier over thuiszorgorganisatie Naborgh uit Rotterdam over aan het Openbaar Ministerie. Op basis van eigen onderzoek heeft de NZa sterke vermoedens van strafbare feiten die deze zorgaanbieder heeft gepleegd. Daarom heeft de NZa aangifte hiervan gedaan. Dit meldt de NZa.

Uit een analyse van de declaratiedata van Naborgh bleek dat de declaraties van deze zorgaanbieder afweken van de declaraties van vergelijkbare zorgaanbieders. Daarom heeft de NZa in mei 2019 een uitgebreid bedrijfsbezoek gebracht aan Naborgh. De NZa-onderzoekers hebben de administratie onderzocht maar ook gesprekken gevoerd met verschillende cliënten en werknemers. Na bestudering van deze gegevens is de NZa tot de conclusie gekomen dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Naborgh moest in de herfst van 2019 op last van toezichthouders stoppen met het aanbieden van zorg vanwege deze vermoedelijke misstanden.
 

Onderzoek naar afwijkende declaraties

Het onderzoek naar Naborgh maakt onderdeel uit van gezamenlijk onderzoek door zorgverzekeraars, toezichthouders in de zorg en toezicht van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie. 
Deze organisaties delen zorgwekkende meldingen, signalen en data onderzoeken met inachtneming van wet- en regelgeving. Ze controleren of de declaratiedata de meldingen bevestigen. Als dit zo is bespreken de toezichthouders en zorgverzekeraars de melding en bepalen een strategie. Ze bekijken welke organisatie aan zet is voor een effectieve controle en vervolgactie. 
 
Als het gaat om correct declareren van zorg dan zijn de zorgverzekeraars en de NZa meestal aan zet. IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook onderzoekt IGJ of de cliënt de zorg krijgt die nodig is. Toezicht van de Inspectie SZW controleert bedrijven op eerlijk, gezond en veilig werk en de recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW kan in opdracht van het OM een onderzoek starten als een zorgaanbieder mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd. Door de krachten te bundelen kunnen de toezichthouders, opsporingsdiensten en zorgverzekeraars een vuist maken tegen misbruik van geld dat bestemd is voor zorg. 
 
Door: Nationale Zorggids