Normal_diabetes_glucosemeter

Nederlandse apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 ongeveer 1,75 miljoen keer een product dat tot de categorie medische hulpmiddelen behoort. Dit is een afname van 34 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Hulpmiddelenzorg via de apotheek bestaat van oudsher vooral uit de begeleiding van mensen met incontinentieklachten (opvangmateriaal), met wonden (verbandmaterialen) en met diabetes (naalden voor de toediening van insuline en diabetestestmateriaal). Van alle verstrekkingen van hulpmiddelen in de eerste helft van 2021 ging het bij 43 procent om verbandmateriaal, bij 27 procent om injectiemateriaal en 17 procent incontinentie-opvangmateriaal. Verstrekkingen van diabetestestmateriaal komen op 7 procent uit, iets meer dan het aandeel van de overige productgroepen gezamenlijk.

Vergoeding

Op basis van verstrekkingsgegevens waarover de SFK beschikt, blijkt dat apotheken 900.000 van de genoemde 1,75 miljoen verstrekkingen rechtstreeks declareerden bij zorgverzekeraars. De rest kwam voor rekening van de gebruiker zelf. De vergoedingscriteria voor hulpmiddelen zijn niet zo recht-toe-recht-aan als voor geneesmiddelen. Anders dan voor de geneesmiddelen, waarvan de vergoeding wordt geregeld in het Geneesmiddelvergoedingssysteem, bestaat er voor de hulpmiddelen geen officiële productenlijst waaruit blijkt of het artikel vergoed wordt uit het basispakket. In de Regeling Zorgverzekering is de aanspraak op hulpmiddelenzorg – en de eventuele voorwaarden – functioneringsgericht omschreven. Het is aan de zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat hun verzekerden adequate zorg krijgen, zonder dat recht op vergoeding van specifieke producten bestaat. Zorgverzekeraars moeten contracten afsluiten met leveranciers om de zorg aan verzekerden te leveren.

Afname

Het afnemend aantal verstrekkingen van hulpmiddelen dat de SFK signaleert, betreft vooral verstrekkingen die gedeclareerd werden bij zorgverzekeraars. Deze namen af met bijna de helft (-48 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verstrekkingen van hulpmiddelen dat door de gebruikers zelf wordt betaald, is toegenomen met 7 procent. Het lijkt er daardoor op dat er niet zozeer minder hulpmiddelen worden gebruikt, maar dat zorgverzekeraars steeds vaker andere leveranciers dan apotheken inschakelen voor de levering van hulpmiddelen.

Door:  Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen