Normal__trainingsprogramma_s_voor_valpreventie_kunnen_in_basispakket_

Ruim een miljoen mensen van 65 jaar en ouder valt minstens één keer per jaar. Hierdoor kunnen zij ernstige verwondingen oplopen, zoals hersenletsel en botbreuken. Dat kan grote invloed hebben op de zelfstandigheid van deze mensen. Het behandelen van valongevallen bij ouderen kost ook nog eens bijna 1 miljard euro per jaar. Met passende valpreventie vallen ouderen minder vaak en raken ze ook minder vaak gewond. Maar niet iedereen weet welke zorg onder valpreventie valt en of deze zorg wordt vergoed. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid heeft Zorginstituut Nederland dit nu verduidelijkt. Als onderdeel daarvan kunnen trainingsprogramma’s effectief zijn en uit het basispakket vergoed worden. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Valpreventie is volgens het Zorginstituut effectieve zorg voor ouderen met een hoog risico op vallen. Uit onderzoek blijkt dat deze ouderen hierdoor minder vaak vallen en een betere kwaliteit van leven hebben. De zorg bij valpreventie bestaat uit 3 stappen: een test om te bepalen of een oudere een hoog valrisico heeft, een analyse van de oorzaken van dat hoge risico (bijvoorbeeld minder spierkracht en evenwicht, slecht zien of juist angst om te vallen) en een advies op maat om valrisico’s te verkleinen. Dat kan gaan om het aanpassen van medicatie, verbeteren van het gezichtsvermogen, een trainingsprogramma of een aanpassing van de woning.

Vooral trainingsprogramma’s die zijn gericht op het verbeteren van evenwicht, lopen en spierkracht verminderen het aantal valongevallen en de verwondingen die daarvan het gevolg kunnen zijn.
Valpreventie voor groot deel al vergoed

Het Zorginstituut is ook nagegaan of valpreventie uit het basispakket vergoed kan worden. Dat geldt in ieder geval voor de valrisicotest en de valanalyse. Beide vallen onder de gebruikelijke zorg van huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en andere zorgverleners en kunnen nu al worden vergoed.

Wat zit wel en niet in het basispakket?

Van het advies op maat zitten veel onderdelen al in het basispakket, zoals een staaroperatie, het aanpassen van medicatie om duizeligheid of sufheid te verminderen, het advies door een ergotherapeut voor aanpassingen in huis  (bijvoorbeeld drempels weghalen) en voedingsadviezen. Niet in het basispakket zitten: een nieuwe bril of aangepaste brillenglazen en veilig schoeisel (niet-orthopedisch). Aanpassingen aan een woning, zoals een traplift of een douche- of toiletsteun, kunnen worden aangevraagd bij de gemeente.

Vergoeding trainingsprogramma’s met begeleiding van fysiotherapeut

Trainingsprogramma’s voor kwetsbare ouderen die begeleid moeten worden door een fysiotherapeut zitten nu niet in het basispakket. Het is aan de minister van Volksgezondheid om te besluiten of en hoe deze zorg in het basispakket opgenomen kan worden. Dit type trainingsprogramma’s kan daarna vergoed worden, als iemand met een hoog valrisico daarvoor een verwijzing van de huisarts krijgt.

Door: Nationale Zorggids