Normal_medical-concept-with-doctor-stethoscope-and-heart-2021-08-31-15-59-20-utc-min__1_

Mensen met een laag inkomen, een chronische ziekte of een handicap kunnen in veel gemeenten kiezen voor een collectieve verzekering. Met deze zogeheten ‘gemeentepolis’ betalen zij minder zorgpremie, omdat de gemeente hier vaak aan mee betaalt. Maar er zijn enorme verschillen per regio. Die kunnen oplopen tot bijna 850 euro per jaar, blijkt uit onderzoek van Independer. Er zijn zelfs gemeenten die helemaal niets meebetalen. Dit meldt Independer.

Gemeenten met een collectieve zorgverzekering geven gemiddeld 30,59 euro korting per maand. De verschillen zijn echter groot. De gemeente Overbetuwe betaalt bijvoorbeeld 70,63 euro mee, dat komt neer op maar liefst 848 euro per jaar. In 12 gemeenten wordt wel een collectieve verzekering aangeboden, maar krijgen kwetsbare inwoners géén korting op hun zorgpremie. Dat gebeurt in steden als Roermond, Heerlen en Kampen. In 21 gemeenten, zoals Apeldoorn, Zwolle en Emmen, wordt in 2023 zelfs helemaal geen collectieve zorgverzekering (meer) aangeboden. Wel bieden 13 van deze gemeenten een bijdrage voor de (aanvullende) zorgverzekering.

Veel gemeentepolissen bieden uitgebreide dekking

Minima en chronisch zieken hebben vaak baat bij een zorgverzekering met een betere dekking. Veel gemeenten houden hier rekening mee door een pakket aan te bieden waarin veel zorgkosten worden vergoed. “De polis bestaat uit een basis- en aanvullende verzekering, zodat je in het algemeen goed bent verzekerd. Een ander voordeel is dat veel van deze polissen een eigen risico van nul euro handhaven. Dan hoef je dus ook de eerste 385 euro niet te betalen”, aldus Independer expert zorgverzekeringen Mirjam Prins.

Beste collectieve zorgverzekering in Zaanstad

In Zaanstad zijn minima en chronisch zieken het beste uit: hier is de gemeentepolis erg uitgebreid én voordelig. Inwoners met een maximale zorgtoeslag betalen hier omgerekend 16,45 euro per maand voor een zeer uitgebreide verzekering bij Univé. Met deze gemeentepolis worden het eigen risico, geneesmiddelen uit het GVS en de eigen bijdrage voor de Wmo vergoed. De kosten vallen zo laag uit, omdat de gemeente Zaanstad maandelijks 53,50 euro meebetaalt aan de premie.

Ook in de Brabantse gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, en Oirschot zijn inwoners voordelig uit na het aftrekken van de maximale zorgtoeslag. In al deze plaatsen betaal je dan € 16,85 per maand. Er zijn 25 gemeenten waar chronisch zieken en minima in 2023 in maximaal € 25 betalen voor een uitgebreide zorgverzekering waarin het eigen risico en de eigen bijdrage voor geneesmiddelen en de Wmo gedekt zijn. 

Inkomensgrens: grote verschillen per gemeente

Gemeenten bepalen zelf wie er mee mogen doen met hun collectieve zorgverzekering. De inkomensgrens die gemeenten hanteren, verschilt daarom sterk op lokaal niveau. Zo zijn er 36 gemeenten waar je maximaal 110 procent van de bijstandsnorm mag verdienen en 126 gemeenten waar dit zelfs 130 procent van de bijstandsnorm is.

Opvallend volgens Independer is dat gemeenten die zelf niet meebetalen aan de premie, over het algemeen juist coulanter zijn wat de inkomensgrens betreft. In 7 van de 12 gemeenten die niet meebetalen aan de premie is de inkomensgrens namelijk 150 procent.

Door: Nationale Zorggids