Achmea tevreden met groei (zorg)verzekeringen

Premies bij bepaalde verzekeringen van Achmea zullen verder stijgen als gevolg van de hoge inflatie. Zo kost schadeherstel de verzekeraar meer nu materiaal- en loonkosten de hoogte zijn ingegaan. Ook de kosten in de zorg stijgen, zegt topvrouw Bianca Tetteroo bij een toelichting op de jaarcijfers van het bedrijf achter onder andere Zilveren Kruis, Interpolis en Centraal Beheer.

"2022 gaf een gemengd beeld, op sommige producten zijn premies gestegen. Naar de toekomst toe is het zo dat een deel van de inflatie doorberekend wordt in de premies", zegt Tetteroo, die leiding geeft aan de grootste verzekeraar van Nederland. Ze houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat schadeverzekeringen duurder worden, maar ook verzekeringen tegen verlies van inkomen.

Met Zilveren Kruis heeft Achmea een grote zorgverzekeraar in handen. Die heeft dit jaar toegezegd bepaalde zorgverleners meer te gaan betalen, vanwege de hogere materiaal- en personeelskosten. Maar de verzekeraar zegt de inflatie niet volledig te kunnen compenseren in de sector, omdat dit de premies voor zorgverzekeringen onbetaalbaar zou maken.

Digitalisering

Tetteroo waarschuwt dan ook dat er "creatieve oplossingen" nodig zijn om de zorg draaiende te houden in tijden van vergrijzing en al jaren oplopende kosten. "We zullen nieuwe technologie en schaalvergroting moeten omarmen, zodat de zorg die we nu bieden gewoon blijft bestaan. En daarnaast om het betaalbaar te houden." Zo ziet ze veel in digitalisering, zodat patiënten of zorgbehoevenden thuis geholpen kunnen worden. Ook woningen waar mensen kunnen blijven wonen als ze door ouderdom of ziekte hulpbehoevend worden, bieden volgens haar verlichting.

Inflatie deed verzekerden ook pijn in de portemonnee. Toch ziet Achmea geen toename van betalingsproblemen bij zijn klanten. Terwijl de totale portefeuille aan verzekeringen groeide, slonk de hoeveelheid openstaande posten. "Een verklaring kan zijn dat de werkeloosheid erg laag is", redeneert Tetteroo.

Achmea, dat in totaal zo'n 10 miljoen klanten heeft, zag het nettoresultaat vorig jaar met 78 procent dalen tot 105 miljoen euro. Dat kwam vooral doordat beleggingen 453 miljoen euro minder opbrachten dan een jaar eerder, doordat de vrees voor hogere rentes en verdere kostenstijgingen voor veel tumult op de beurzen had gezorgd. Achmea zelf is tevreden met de groei die het boekte met zijn verzekeringen. Zo steeg het totaal aan premie-inkomsten met ruim 5 procent tot 21 miljard euro. Op de langere termijn verwacht de verzekeraar ook te profiteren van hogere rentes.

Door: ANP