Minister Kuipers wil artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aanpassen

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wil artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet op drie punten aanpassen. Artikel 13 zorgt ervoor dat patiënten die naar een zorgaanbieder gaan waar de verzekeraar geen contract mee heeft een redelijk deel van de rekening alsnog vergoed krijgen. Kuipers wil dat hij of zorgverzekeraars meer mogelijkheden krijgen om de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg te verlagen. De minister wil verzekerden stimuleren om meer gebruik te maken van gecontracteerde zog en ervoor zorgen dat zorgaanbieders een contract hebben met verzekeraars. Dit meldt Skipr. 

De wetswijziging moet op 1 januari 2025 ingaan en geeft zorgverzekeraars meer ruimte voor het berekenen van de vergoeding en de hoogte ervan. Het ministerie van Volksgezondheid kan daarbinnen ook een maximumtarief instellen. In de wettekst wordt daarvoor een algemene maatregel van bestuur toegevoegd.

Hinderpaalcriterium

Dit stelt het ministerie in staat om in te grijpen als er “afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid van de desbetreffende vorm van zorg of als passende zorg wordt belemmerd”. Ingrijpen betekent in dit geval een verlaging van de vergoeding, zodat verzekerden moeten meebetalen. Het hinderpaalcriterium, dat de keuzevrijheid van verzekerden garandeert, moet worden nageleefd. De wetswijziging van Kuipers zorgt ervoor dat VWS de maximale hoogte van een vergoeding in de zorg mag vaststellen, wat zorgt voor wettelijke verankering van het hinderpaalcriterium.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky