Salland Zorgverzekeringen verhoogt premie naar 145,90 per maand

Verzekerden bij Salland Zorgverzekeraar moeten vanaf 2024 maandelijks 145,90 euro afdragen voor de zorgpremie van hun basisverzekering. De premie stijgt met 11 euro (8,2 procent) en stijgt daarmee 1 euro minder dan door het ministerie van Volksgezondheid is geraamd. Dit meldt Salland Zorgverzekeraar. 

Net als DSW stelt Salland door de hoge zorgvraag, inflatie en loonsverhogingen voor zorgpersoneel de premie verhogen. Dat de organisatie een premie kan bieden die lager uitvalt dan verwacht, is volgens Petra Teunis van het directieteam een direct gevolg van de organisatie en toegankelijkheid van de regio Midden-IJssel.

Regionale zorg

De verzekeraar werkt aan regionale organisatie van de zorg, samen met het Deventer ziekenhuis, zorg- en welzijnsorganisaties, Salland United, en de inwoners en gemeenten van Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. “We werken onder meer samen op preventie, gezonde leefstijl, terugdringen van gezondheidsverschillen en -achterstanden en het efficiënter inrichten van de regionale gezondheidssector.”

Geen winstoogmerk

Omdat Salland Zorgverzekeraar geen winstoogmerk heeft, kan het overgrote deel van de opbrengsten van de zorgpremies naar de zorg. De overige inkomsten worden ingezet voor het dekken van de organisatie en overige kosten en om reserves op te bouwen. Hiermee moet de zorg in de toekomst ook betaalbaar blijven.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky