Normal_doof_gebarentaal_speciaal_onderwijs

Het internaat van het doveninstituut Guyot Kentalis in Haren moet toch sluiten. Dit heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloten. Dekker kondigde eerder dit jaar al aan de subsidie voor het internaat te willen stoppen, maar stelde dit besluit op verzoek van D66 uit tot na een bezoek aan de instelling. Nu heeft de staatssecretaris alsnog besloten dat het internaat in 2017 dicht moet. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het voornemen van de staatssecretaris. Dit melden Dagblad van het Noorden en RTV Noord.

De staatssecretaris bracht eind september een bezoek aan de Guyot Dovenschool in Haren. Tijdens gesprekken met ouders, leerlingen en docenten maakte hij duidelijk dat hij van mening is dat met de invoering van het passend onderwijs dove leerlingen ook in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Reguliere scholen kunnen dove leerlingen bij elkaar in de klas zetten om ze speciaal onderwijs te geven. Daarmee is het internaat overbodig geworden, aldus de staatssecretaris. De leerlingen en ouders zijn het niet met Dekker eens maar hebben hem niet kunnen overtuigen. Als ouders bewust voor een dovenschool kiezen, moeten ze er in de buurt gaan wonen, vindt hij.

“We zijn zwaar teleurgesteld”, reageert regiodirecteur Bert Klaas van de Guyotschool. Hij vreest dat de school de sluiting van het internaat niet zal overleven. Ook heeft hij zijn twijfels bij de argumenten van Dekker: “Het leerlingenaantal is veel te klein om op verschillende plaatsen te clusteren.” Hij vreest bovendien dat de leerlingen in het 'gewone' onderwijs zullen vereenzamen. Klaas hoopt dat de Tweede Kamer Dekker op andere ideeën gaat brengen. Ook de gemeenteraad van Haren laat het er niet bij zitten. Gisteravond nam de raad een motie aan voor behoud van het internaat.

De Guyot Dovenschool is de enige school voor voortgezet onderwijs aan dove en slechthorende kinderen die zowel in gesproken Nederlands als in gebarentaal onderwijs biedt. De 110 leerlingen van de school komen dan ook uit heel Nederland. 35 van hen verblijven door de week in het internaat omdat zij te ver weg wonen om elke dag naar school te reizen. Door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) valt verblijfszorg echter niet langer onder de subsidie van de overheid. De staatssecretaris wil daarom de financiering voor nieuwe leerlingen stopzetten.

©Nationale Zorggids