Normal_blind_blindestok

Bij de commissie die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg, zijn meerdere meldingen binnengekomen over misbruik op doven- en blindeninternaten. Daarom zal ook bij die instellingen onderzoek worden gedaan naar de psychisch en fysiek geweld tegen kinderen. Commissie-De Winter heeft vooronderzoek gedaan en stelt dat wetenschappelijk onderzoek wenselijk is. Dit meldt Skipr. 

Micha de Winter, voorzitter van de commissie, stelt dat het belangrijk is dat de kinderen een stem krijgen. “Het gaat om kinderen die vanwege hun handicap extra kwetsbaar zijn.” Hij roept slachtoffers dan ook op om zich te melden. Dit kan via de website www.commissiegeweldjeugdzorg.nl. Het meldpunt dat verbonden is aan de commissie, heeft al 540 meldingen ontvangen van geweld in de jeugdzorg. Zo’n vijf meldingen zouden gaan over doven- en blindeninternaten.

Aan RTL Nieuws doet de blinde Saskia (niet haar echte naam) een boekje open over het misbruik waar zij op het internaat mee te maken kreeg. Zo moest zij zich op 7-jarige leeftijd bij haar begeleidster melden, die zei iets leuks voor haar te hebben. Zij moest naakt op een bed liggen, waarna de begeleidster aan de aanwezigen in de kamer gebieden van haar lichaam benoemde en hen aan haar liet zitten. “Ik voelde me een voorwerp, zo zag ik mijzelf tijdens het misbruik.”

Omdat zij door haar visuele beperking niet weet wie er nog meer in de ruimte aanwezig waren, heeft zij nooit aangifte gedaan. “Soms spreek ik nog mensen die ook op het internaat hebben gezeten en denk ik: ‘was jij er misschien bij aanwezig?’” Wel heeft ze het misbruik bij het doven- en blindeninternaat gemeld. Deze heeft het misbruik nooit onderzocht.

Door: Redactie Nationale Zorggids