Normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Commerciële websites zoals webshops voelen nog te weinig urgentie om hun toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een beperking. Deze websites voldoen gemiddeld niet aan bijna de helft van de criteria voor digitale toegankelijkheid. Vooral consumenten die blind of slechtziend zijn, lopen daardoor vast bij het kopen van een product online. Deze situatie is onveranderd sinds 2016. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens dat Stichting Accessibility onderzoek liet doen. 

In het onderzoek is getest in hoeverre websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven voldoen aan de internationaal gehanteerde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines. Geen enkele website voldoet aan alle criteria. Gemiddeld bevat een webshop dertien soorten obstakels voor mensen met een functiebeperking.

Obstakels voor mensen met visuele beperking

De meeste problemen zijn gevonden in de wijze waarop je iets kan regelen op een website, zoals bij het plaatsen van een bestelling, aanvragen van een abonnement of boeken van een reis. Voor mensen met een visuele beperking vormt bijvoorbeeld het invullen van een formulier een obstakel, als voor hen niet duidelijk is gemaakt welke informatie in welk veld hoort. Ook afbeeldingen zonder omschrijving, tekstkleuren die wegvallen tegen de achtergrond, uitklapmenu’s en onbegrijpelijke teksten bij links zorgen ervoor dat veel webshops beperkt toegankelijk zijn.

Een positieve uitzondering is de website Ebay.nl. Deze scoort beduidend beter dan gemiddeld. Waarschijnlijk komt dit doordat deze website is afgeleid van de Amerikaanse versie. In de Verenigde Staten geldt strenge wet- en regelgeving voor de toegankelijkheid van websites.

Actieplan bewustwording digitale toegankelijkheid 

Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor Nederlandse webwinkels, heeft eerder dit jaar al een actieplan opgesteld om de bewustwording en kennis over digitale toegankelijkheid in de branche te vergroten. Het College voor de Rechten van de Mens juicht dit initiatief toe, maar vindt dat er meer moet gebeuren. Volgens de wet moeten aanbieders van goederen en diensten hun websites stap voor stap toegankelijk maken. Het College roept de overheid op om afspraken te maken met bedrijven over wat dit concreet betekent. Deze afspraken kan de overheid opnemen in haar implementatieplan voor het VN-verdrag handicap.  

Door: Redactie Nationale Zorggids