Geen bonus bij Wajong

Mensen met een Wajonguitkering mogen de bonus die zij van hun werkgever krijgen nog steeds niet houden. In 2019 was er ophef over de wet waarin dit staat, toen bleek dat de toen 31-jarige Klaas-Jan van Steenbergen uit Leeuwarden de bonus die hij voor zijn jubileum ontving, moest afstaan aan het UWV. De Kamerleden Lodders en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) hebben hierover inmiddels kamervragen gesteld. 

 

Bonus opgeven bij Wajonguitkering

In 2019 werd bekend dat Klaas-Jan van Steenbergen zijn bonus niet mocht houden omdat hij een Wajonguitkering kreeg. De regels voor een Wajonguitkering houden in dat al het inkomen wordt verrekend met de uitkering. Wie één maand fors meer inkomen heeft door zo’n bonus, moet deze laten verrekenen met de Wajonguitkering. Ondanks de ophef hierover en de motie die was ingediend door Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan (VVD) en mede ondertekenaar René Peters (CDA) is de wet op dit punt niet aangepast.

Kamervragen

Veel Kamerleden zijn boos dat staatssecretaris van Ark de wet niet heeft aangepast om deze groep mensen de mogelijkheid te bieden bonussen te behouden. Kamerleden Lodders en Nijkerken-de Haan (VVD) hebben nu kamervragen gesteld waarin zij de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen of het mogelijk is de Wet op de loonbelasting 1964 aan te passen specifiek voor deze doelgroep. Ook willen zij weten wat verdere gevolgen hiervan zouden zijn. Mocht de minister de wet niet willen aanpassen, dan willen de Kamerleden weten of er alternatieve stappen kunnen worden gezet om deze groep te helpen. 

Door: Nationale Zorggids