Normal_laptop

Op 7 december worden tijdens een online kennissessie de resultaten van twee onderzoeken gepresenteerd waarbij werd gekeken naar de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking. Een van de onderzoeken is uitgevoerd door de onderzoekers van Ipse de Bruggen, Universiteit Leiden en Kopvol architecture & psychology. Het andere onderzoek is uitgevoerd door s’ Heeren Loo en Hogeschool Utrecht. Na de presentaties is er alle ruimte om verder te praten over dit onderwerp en kennis, ervaring en vragen uit te wisselen. Dit meldt Stichting Vilans.

Dat de fysieke leefomgeving van invloed is op mensen, is bekend. Maar hoe is dat voor mensen met een verstandelijke beperking en met name cliënten met een moeilijk verstaanbaar gedrag? Daarover weten we vanuit de wetenschap nog niet heel veel. In de praktijk wordt hier door zorgorganisaties bij de bouw en inrichting van woningen en leefruimtes wel rekening mee gehouden en worden cliënten en hun netwerk hierin betrokken. Omdat het zo’n relevant onderwerp is, is er een literatuuronderzoek gedaan met de centrale vraag: “Hoe kan de fysieke omgeving bijdragen aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking?".

Online kennissessie 

Op maandag 7 december van 10:00 tot 11:30 uur zullen de onderzoekers tijdens een online kennissessie via Microsoft Teams, de onderzoeksresultaten bespreken. Wie in de gehandicaptenzorg werkt op het gebied van vastgoed en facilitair, of behandelaar, zorg- of innovatiemanager, bestuurder of zorgverzekeraar en interesse heeft in dit onderwerp, kan zich opgeven. 

Aanmelden

Aanmelden voor de online kennissessie fysieke leefomgeving kan via deze link. Er verschijnt dan een Microsoft Teams uitnodiging voor deze online kennissessie in de inbox. 

Praktische informatie

Datum en tijd: Maandag 7 december van 10:00 tot 11:30 uur.
Waar"De kennissessie vindt online plaats (de aanmeldlink verschijnt in de e-mail).

Door: Nationale Zorggids