'Verlaag drempel voor zzp’ers om arbeidsongeschiktheid goed te regelen'

Het ziekteverzuim onder personeel van bedrijven en overheid lag nog nooit zo hoog als in het eerste kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Na griep of verkoudheid worden psychische klachten, overspannenheid en burn-out het meest genoemd. In het geval dat een zzp’er om deze reden uitvalt, krijgt hij/zij geen uitkering, mits er zelf een regeling voor getroffen is. Dat meldt ANP Expert Support.

Van alle zzp’ers in Nederland heeft ruim een derde geen voorziening getroffen voor arbeidsongeschiktheid, wat neerkomt op meer dan 400.000 zelfstandigen. Sinds 2019 is dat aantal met 3 procent gedaald naar 37 procent.

Zzp’ers willen wel, maar hebben niets

Een deel van de zzp’ers kiest er bewust voor geen voorziening te treffen voor arbeidsongeschiktheid, zo is op te maken uit de meest recente Zelfstandigen Enquête Arbeid (2021) van het CBS. Bijvoorbeeld omdat ze het financiële risico zelf kunnen dragen (25,9 procent) en/of kunnen vertrouwen op het inkomen van een partner (20,5 procent). Toch is er een groot deel dat wel een voorziening wil treffen, maar de kosten niet vindt opwegen tegen de baten (46,6 procent) en/of het simpelweg niet kunnen betalen (30,7 procent).

Door: Nationale Zorggids