Akkoord om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken getekend

De problemen in het OV met niet werkende liften en ontbrekende of onbetrouwbare reisassistentie laten heel duidelijk zien dat er nog veel stappen te nemen zijn om het OV in Nederland echt toegankelijk te maken. Vandaag hebben vervoerders en overheden hun handtekening gezet onder het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032. In dit akkoord staan maatregelen om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken. Bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van alle maatregelen moeten, zoals het VN-verdrag Handicap voorschrijft, mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties betrokken worden. Dat meldt Ieder(in).

Ieder(in) en partners pleiten al jaren voor betere toegankelijkheid van het OV. Gelukkig hebben ze hierop ook veel steun gekregen vanuit de politiek. Dit akkoord bevat goede elementen om de toegankelijkheid van het OV te vergroten. Dit vraagt wel ambitie van de betrokken overheden en vervoersorganisaties die dit akkoord ondertekenen. Ze hopen dan ook dat de maatregelen op papier snel tot merkbare verbeteringen voor de reiziger leiden en dat de gestelde normen snel in wetgeving opgenomen worden. 

Het akkoord

Het akkoord bevat onder andere maatregelen voor het verbeteren van:

  • Toegankelijkheid van bus-, tram- en metrohaltes 
  • Toegankelijke toiletten op stations en in treinen 
  • Toegankelijkheid van lijnbussen, buurtbussen en nieuwe vormen van OV  
  • Reisassistentie voor wie dat nodig heeft
  • Actuele en toegankelijke informatie voor reizigers als er een probleem is met de toegankelijkheid van OV-voorzieningen zoals stations, perrons en liften  

Door: Nationale Zorggids