Aanwijzing met cliëntenstop voor AKFA in Enschede

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft AKFA in Enschede opnieuw een aanwijzing gegeven. AKFA biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De zorgaanbieder heeft de zorg niet verbeterd sinds de aanwijzing die de inspectie afgelopen juli gaf. Daarom moet AKFA de cliënten voor 1 december 2022 overdragen om een einde te maken aan deze risicovolle situatie. Ook mag AKFA geen nieuwe cliënten meer aannemen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

In juli gaf de inspectie AKFA een aanwijzing. Er waren toen risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Onder meer omdat de zorgverleners niet methodisch werkten en niet de juiste deskundigheid hadden. Ook waren de risico’s voor cliënten niet goed in beeld.

Op 11 oktober 2022 bezocht de inspectie AKFA opnieuw om die aanwijzing te toetsen. De inspectie ziet dat AKFA geen verbeteringen heeft doorgevoerd. De bestuurder vertelt dat AKFA gaat stoppen met de zorgverlening.

Hoe nu verder?

Omdat AKFA de zorg niet heeft verbeterd geeft de inspectie AKFA een nieuwe aanwijzing gegeven. Die aanwijzing is in lijn met het voornemen van de zorgaanbieder om de zorgverlening te stoppen. AKFA moet voor 1 december 2022 alle cliënten zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbieder. AKFA mag pas weer cliënten aannemen als de inspectie vaststelt dat de zorgaanbieder aan de normen voor goede zorg voldoet.

Door: Nationale Zorggids