Stemhulp hopelijk sneller mogelijk voor mensen met verstandelijke beperking

Kiezers met een lichamelijke beperking die niet zelfstandig kunnen stemmen, krijgen hulp in het stemhokje. Kiezers met een verstandelijke beperking of kiezers die moeite hebben met lezen, krijgen deze hulp niet. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken wil die hulp mogelijk maken voor iedereen en bereidt daarom een nieuw wetsvoorstel voor, zodat het nieuwe systeem in één keer overal kan worden ingevoerd. Dit meldt Rijksoverheid.

Oorspronkelijk zou hulp in het stemhokje pas in 2029 voor iedereen beschikbaar zijn, maar dat vindt De Jonge niet uit te leggen. “We vinden het nodig, daarom maken we een beter wetsvoorstel dat  gelijk de Kieswet wijzigt. Als beide Kamers akkoord gaan, kunnen meer kiezers hier al vanaf 2026  gebruik van maken.”

Stembureaulid inschakelen

Doordat mensen met een verstandelijke beperking straks de hulp van een stembureaulid kunnen inschakelen, kunnen zij gemakkelijker gebruikmaken van hun stemrecht. Stemhulp verlenen aan kiezers is alleen voorbehouden aan stemlokaalleden. Kiezers moeten daarbij zelf altijd aangeven op wie ze willen stemmen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky