Opvallend veel meldingen over weigeren hulphond in openbare ruimte

Het College voor de Rechten van de Mens ontving in 2023 opvallend veel meldingen van mensen met een assistentiehond die geweigerd werden in openbare ruimtes, zoals restaurants op campings. Het weigeren van hulphonden is niet toegestaan, behalve als het bijvoorbeeld gaat om een intensive care-afdeling in het ziekenhuis. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens. 

In het afgelopen jaar kwamen er 481 meldingen en 138 verzoeken binnen bij het mensenrechtencollege om een oordeel te vellen over de rechten van mensen met een beperking. Ook kwamen er nog steeds veel meldingen over zwangerschapsdiscriminatie binnen: ruim de helft van de oordelen op grond van geslacht gingen hierover. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 392 meldingen en 114 verzoeken om een oordeel te vellen op grond van geslacht.

Zwangerschapsdiscriminatie blijft probleem

Zwangerschapsdiscriminatie blijft dus een probleem, aldus het college. De meeste meldingen die hierover binnenkwamen gingen over het niet krijgen van een bonus, een stukgelopen sollicitatie of het niet verlengen van een contract.

DoorL Nationale Zorggids / Johanne Levinsky