Normal_erasmus_universiteit_rotterdam__2_

Gebruik experimenten om het begrip en de behandeling van psychische stoornissen te verbeteren. Die oproep doet psycholoog prof. dr. Matthias Wieser van de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens zijn oratie op vrijdag 20 oktober. Door experimenteel onderzoek te doen hoopt Wieser te kunnen bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van de behandeling van angststoornissen en chronische pijn. Dit meldt de Erasmus Universiteit  Rotterdam.

Met zijn oratie aanvaardt Matthias Wieser de leerstoel Klinische Psychologie, in het bijzonder de biologische aspecten van psychologie, aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Hij pleit voor een valide gebruik van experimenten, die het begrip en de behandeling van psychische stoornissen zouden kunnen verbeteren. Volgens hem hebben de experimentele psychopathologie (de wetenschap die de ziekten van de geest met behulp van experimenten bestudeert) en de klinische psychologie een wederzijdse relatie, waarbij beiden van elkaar leren.

In zijn oratie legt Wieser uit hoe het vakgebied experimentele psychopathologie is ontwikkeld en welke invloed het op de klinische psychologie en de klinische praktijk zou kunnen hebben. Wieser vindt het belangrijk dat er bij het experimentele onderzoek meer aandacht komt voor het ‘externe validiteitscriterium’ - de vraag hoe goed experimenten daadwerkelijk toepasbaar zouden kunnen zijn. Daarbij gaat Wieser nader in op zijn eigen onderzoek naar sociale angststoornissen en cognitieve invloeden op pijn. Met het onderzoek hoopt Wieser te kunnen bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van de behandeling van chronische pijn en angststoornissen.

Door: Redactie Nationale Zorggids