Meer meldingen verwarde personen

De politie ziet een forse stijging van het aantal meldingen over overlast door verwarde personen en daklozen. Dit blijkt uit cijfers die door het NRC zijn opgevraagd bij de politie. Het is onduidelijk of dit verband houdt met de coronacrisis. Dit meldt de NOS.

Vorige maand kreeg de politie 9600 meldingen over verwarde personen, dit zijn er 1600 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Mensen meldden ook meer overlast door daklozen: dit aantal nam toe van 1850 naar 2700. 

Het valt de politie op dat er meer mensen zijn die op dit moment geen begeleiding krijgen. Zij kunnen door de coronamaatregelen niet naar de dagbesteding of missen op een andere manier de zorg die zij normaal gesproken krijgen. Psychologen en psychiaters verlenen nu alleen zorg op afstand, waardoor er minder contact is met de cliënt of patiënt en er niemand meer let op deze groep mensen.

Door: Nationale Zorggids