Subsidie voor Nederlandse neurowetenschappers

Binnen het Flagship ERA-NET Human Brain Project programma zijn negen projecten van internationale consortia gehonoreerd voor financiering van hersenonderzoek. Bij zes van deze projecten zijn Nederlandse neurowetenschappers betrokken. Aan hen is totaal bijna 1,5 miljoen euro toegekend. FLAG-ERA is het Europese ERA-NET van onderzoekfinanciers. Dit meldt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De Nederlandse projecten DOMINO, SMART BRAIN, Sound sight, MoDeM, HA-CTion en NeuronsReunited ontvangen financiering binnen het Human Brain Project. Neurowetenschappen is een breed multidisciplinair onderzoeksveld dat vraagt om samenwerking tussen meerdere partijen en landen. Daarom zijn er bij elk project Nederlandse en buitenlandse wetenschappers betrokken.

Zintuigelijke verwerking door de hersenen

De onderzoeken richten zich onder andere op het verloop van de zintuigelijke verwerking door de hersenen. Hoe ontwikkelen verbindingen tussen hersengebieden zich en hoe worden deze door ervaring geoptimaliseerd? Wat is de invloed van omgevingssignalen op onze besluitvorming? Kunnen er op basis van nieuwe fysiologische en anatomische inzichten aangrijpingspunten worden ontdekt om hersenaandoeningen te behandelen? En is het mogelijk om de interactie tussen verschillende hersengebieden te visualiseren? Het beantwoorden van deze vragen draagt bij aan een beter begrip van de werking van onze hersenen in gezondheid en in ziekte.

FLAG-ERA

Met FLAG-ERA ondersteunen NWO en haar Europese zusterorganisaties onderzoek naar het menselijk brein. De Nederlandse bijdrage is mogelijk gemaakt door ZonMw, de NWO-domeinen Sociale en Geesteswetenschappen, Exacte en Natuurwetenschappen en de Hersenstichting.

Een beschrijving van de zes projecten is te vinden op de website van NWO.

Door: Nationale Zorggids