Normal_meisje_vrouw_eenzaam_depressie

De crisisdiensten jeugdpsychiatrie zitten vol met jongeren die suïcidaal en jongeren die sondevoeding nodig hebben vanwege een ernstige eetstoornis. Sommige ggz-instellingen zien – nog voor de lockdown startte - een toename van 60 procent van het aantal meldingen vergeleken met 2019. Dit meldt NOS. 

Met name in het oosten van het land, West-Brabant en in de Randstad neemt het aantal crisismeldingen toe. Hulpverleners op niet-crisisafdelingen zijn nodig om onderbezetting tegen te gaan. De Nederlandse ggz, die rondvraag deed bij twintig ggz-instellingen met crisisizorg, vreest dat de lockdown tot een verergering van de situatie leidt.

Geen plek vervolgzorg

Youz, de jeugd-ggz van Parnassia Groep, zegt dat de rek uit de behandelcapaciteit is, deels omdat jongeren langer in behandeling blijven vanwege complexere klachten. Ook is er vaak geen plek in de vervolgzorg, waardoor kinderen en jongeren langer bij de crisisdienst blijven. Ondertussen nemen de wachtlijsten voor reguliere jeugdpsychiatrie toe.

“De klachten van kinderen en jongeren verergeren terwijl ze op de wachtlijst staan. Corona doet de rest. Een weekendje van hun kind bij opa en oma geeft ouders even lucht, maar dat is er niet meer bij. De scholen zijn ook weer dicht. Daardoor dreigen thuis escalaties”, aldus een woordvoerder van Parnassia. Vertraging in de wachtlijsten neemt ook nog eens toe, doordat vervolgzorg eerst bij de gemeente aangevraagd moet worden.

Budgetplafonds loslaten

De Nederlandse ggz hoopt dat gemeenten de komende tijd voldoende budget beschikbaar stellen om kinderen die jeugd-ggz nodig hebben, deze tijdig kunnen krijgen. Dit betekent wel dat budgetplafonds losgelaten dienen te worden.

Door: Nationale Zorggids