Normal_rss_entry-273846

Mensen die in hun dagelijks leven hulp krijgen van een getrainde hond, worden nog regelmatig geweigerd op openbare plekken, zoals ziekenhuizen of winkels. De meest voorkomende reden is dat de honden een risico zouden opleveren voor de hygiëne. Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat dit argument niet opgaat: hondenpoten blijken gemiddeld schoner dan de onderkant van de schoenen van hun baasjes.

"Het hygiëneargument op basis waarvan assistentiehonden vaak worden geweigerd in publieke locaties is daarmee weerlegd", vat masterstudent Jasmijn Vos de conclusie samen. Zij en haar collega's onderzochten de poten van 25 hulphonden, 25 honden die 'gewoon' huisdier zijn én de schoenzolen van hun 50 baasjes op diverse bacteriën.

Poepbacterie

De onderzoekers namen monsters af nadat de honden en hun eigenaars 15 tot 30 minuten aan de wandel waren geweest. Gemiddeld zaten onder de schoenen hogere concentraties bacteriën dan onder de voorpoten van de honden. Toen de onderzoekers specifiek op zoek gingen naar poepbacteriën (Enterobacteriaceae), troffen ze die aan onder 72 procent van de onderzochte schoenzolen. De hondenpoten scoorden beter met 42 procent. Een voorname diarreebacterie (Clostridium difficile) werd in de studie één keer gevonden, onder een schoen.

Ruim 2200 mensen in Nederland maken gebruik van een assistentiehond. Het bekendst zijn blindengeleidehonden, maar er bestaan ook speciaal getrainde honden die mensen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) of epilepsie helpen.

VN-verdrag

Volgens een VN-verdrag en de Nederlandse wet moeten mensen met een hulphond overigens altijd worden toegelaten tot winkels, ziekenhuizen en andere publieke plekken. Vier op de vijf gebruikers van een assistentiehond zeggen echter weleens aan de deur te zijn geweigerd. "Dit komt vooral door een gebrek aan kennis bij degene die hen tegenhoudt: onder andere over wat een assistentiehond is, hoe die herkend kan worden en over de wet", aldus de universiteit.

Door: ANP