Coronacrisis leidt tot recordaantal psychische problemen

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de mentale gezondheid van veel Nederlanders, blijkt uit onderzoek van het CBS. Maar liefst 15,5 procent van de Nederlanders boven de 12 jaar geeft in 2021 aan zich neerslachtig of somber te voelen. In voorgaande jaren lag dit percentage tussen de 10 en 12 procent. Soms kan een deel van de zorgkosten met een zorgverzekering worden gedekt. Hoe draagt de coronacrisis bij aan deze stijgingen én welke psychische zorg kan worden gedekt met een zorgverzekering? Pricewise zocht het uit. 

Dit leidt tot een toename in de vraag naar psychische hulp. Deze hulp is niet altijd even toegankelijk. Er zijn enorme wachtlijsten en daarnaast is deze hulp niet voor iedereen betaalbaar. Soms kan een deel van de zorgkosten door de zorgverzekering worden vergoed.

Een kwart van de jongvolwassenen heeft psychische problemen

Het CBS-onderzoek laat zien dat het percentage van mensen met psychische problemen het afgelopen anderhalf jaar, in alle leeftijdsgroepen boven de 12 jaar,  is gestegen. In totaal geeft 15,5 procent van de Nederlanders boven de 12 jaar aan mentale problemen te ervaren. Dit is het hoogste percentage sinds het CBS in 2001 begon met de metingen.

Met name jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar kregen psychische klachten tijdens de coronacrisis. In 2019 gaf ‘slechts’ 12,6 procent van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar aan zich psychisch ongezond te voelen. Dit liep op tot maar liefst 26,6 procent in het eerste kwartaal van 2021.

Strengere coronamaatregelen veroorzaken stress

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut bleek dat jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar de meeste psychische klachten ervaren, zoals depressieve gevoelens, angstgevoelens en slaapproblemen. Respondenten gaven aan door corona vaker stress te ervaren. Dit zou kunnen verklaren waarom veel jongvolwassenen aangaven zich dit jaar somberder te voelen dan in 2020. De harde lockdown ging namelijk eind 2020 in en de avondklok was van kracht van januari tot en met april 2021. Oplossingen die vaak genoemd worden om zulke gevoelens tegen te gaan, zoals sporten en sociaal contact, werden door de maatregelen beperkt.

Psychologische hulp in basisverzekering

Psychologische hulp wordt in veel gevallen door de basisverzekering vergoed. Om een vergoeding te krijgen is er een doorverwijzing van de huisarts nodig. Eventuele medicatie wordt vergoed, maar dit gaat wel van het eigen risico af. De behandeling van relatieproblemen, slaapproblemen, klachten zonder diagnose en een burn-out worden niet vergoed.

Door: Nationale Zorggids