Toename psychische klachten en drugsgebruik studenten sinds corona

Door de coronacrisis hebben meer studenten last van psychische problemen en gebruiken ze ook meer verdovende middelen. Volgens de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten was zelfs een kwart van hen gedurende een periode van vier weken weleens klaar met het leven.

Volgens de onderzoekers had ruim de helft van de ondervraagde studenten te maken met psychische problemen of mentale uitputting en bleek meer dan een kwart een overmatige of zware drinker te zijn. Vrijwel alle studenten (97 procent) ervaren stress, waarvan de helft veel spanningen ervaart. Ook voelde drie op de vier zich eenzaam, 80 procent van hen gaven daar de coronacrisis als verklaring voor. Gemiddeld geven studenten hun leven net een voldoende: een 6.

Het onderzoek, uitgevoerd door het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR, vond plaats tijdens de derde coronagolf, in het voorjaar van dit jaar. Toen moesten studenten online les volgen, waren horeca en sportscholen dicht en gold er een avondklok.

Preventie

Er moet "met de grootste urgentie" preventie komen. Problemen moeten vroegtijdig gesignaleerd worden en studenten met genoemde problemen waaronder ook prestatiedruk moeten begeleiding krijgen, vindt het kabinet. Het zal met onderwijsinstellingen, studenten en studenten(sport)verenigingen in gesprek gaan om te komen tot een brede en samenhangende aanpak.

"De stress en druk bij studenten komt van meerdere kanten dan alleen het onderwijs. Ook de financiële situatie van studenten en de perspectieven voor studenten op de arbeids- en woningmarkt kunnen een rol spelen. De aanpak moet dus in samenhang zijn, " aldus demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Veel druk

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is geschokt, zegt voorzitter Ama Boahene. "Studenten voelen veel druk om snel af te studeren, hoge cijfers te halen en een goed cv op te bouwen. Die druk is zo hoog dat het ten koste gaat van hun slaap, studievoortgang en mentale gezondheid. Studenten zijn veerkrachtig, maar er is een grens. Structurele oorzaken zoals prestatiedruk, eenzaamheid en het leenstelsel moeten worden aangepakt", stelt ze.

Voorzitter Lisanne de Roos van Interstedelijk Studentenoverleg ISO zegt: "Deze cijfers tonen aan dat we te maken hebben met een prestatiegeneratie die mentaal de rekening betaalt voor financiële stress, ontoereikende begeleiding en hoge maatschappelijke maatstaven. Er moet een aanpak komen die leidt tot een onderwijssysteem dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de studenten, en niet aan de uitputting ervan."

Door: ANP