Slachtoffers vinden moeilijker professionele hulp dan niet-slachtoffers

Volwassen slachtoffers van agressie, ongevallen, diefstal en serieuze bedreigingen hebben significant vaker psychische, lichamelijke, financiële en juridische problemen dan niet-slachtoffers. Slachtoffers met deze problemen kunnen bovendien moeilijker professionele hulp vinden of bekostigen dan niet-slachtoffers met dezelfde problemen. Slachtoffers hebben anderhalf tot twee keer zo veel moeite om de hulp te vinden of betalen. Dit meldt Tilburg University.

Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld van 1750 slachtoffers en 5000 niet-slachtoffers van agressie, ongevallen, diefstal en serieuze bedreigingen. Jaarlijks wordt ruim 1 op de 10 volwassenen getroffen door deze gebeurtenissen.

Professionele hulp

Van de slachtoffers met psychische problemen kan 14 procent daarvoor geen professionele hulp vinden of betalen, tegenover 7 procent van de niet-slachtoffers. Wat financiële problemen betreft kan 20 procent van de slachtoffers en 10 procent van de niet-slachtoffers geen professionele hulp vinden of bekostigen.

Uit de studie blijkt verder dat een minderheid van zowel de slachtoffers als de niet-slachtoffers met eerdergenoemde problemen helemaal geen professionele hulp nodig heeft. Wat psychische problemen betreft, meldde 19 procent van de slachtoffers en 22 procent van de niet-slachtoffers bijvoorbeeld geen professionele hulp nodig te hebben.

Door: Nationale Zorggids