Normal_hersenen

Gisteren pleitte onder meer de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor het heropenen van het mbo en hoger onderwijs. De psychiaters stellen samen met studentenbonden en onderwijsinstellingen dat heropening van groot belang is voor de kwaliteit van het onderwijs én de mentale gezondheid van studenten. Volgens Koos Beers van de Hersenstichting is het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor de psychische gezondheid van jongeren. Dit meldt ANP Expert Support. 

“Mentale gezondheid hangt samen met de mate waarin je grip hebt op je leven. Hoe goed je je in staat voelt om het leven te leiden dat jij wilt leiden en daarbij om kunt gaan met gebeurtenissen die op je pad komen”, aldus Beers.

Drastische levensverandering

De hersenen staan door onze zintuigen in directe verbinding met de omgeving en hebben prikkels nodig om te kunnen functioneren. Welke prikkels dat zijn, hangt af van de omgeving waarin je opgroeit. Die omgeving heeft daarmee grote invloed op hoe we ons mentaal ontwikkelen. De input die de hersenen krijgen bepaalt zo voor een groot deel iemands mentale gezondheid. Bij mensen waarvan het leven drastisch verandert, komen vaak mentale problemen voor, legt de neurobioloog uit.

Coronatijd

De coronatijd heeft op sommige personen een flinke impact als het gaat om de mentale gezondheid. Sommige mensen hebben er veel profijt van gehad en anderen hebben er juist veel last van gehad. Mensen die vóór corona last hadden van een hectisch leven vol prikkels en stress, ervoeren wellicht meer rust en saamhorigheid, denkt Beers. Voor mensen die prikkels juist nodig hebben om zich te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld veel jongeren, is deze coronaperiode een tijd waarin hen veel werd ontnomen en die daardoor deprimerend kan werken.

“Het is dan ook belangrijk dat de mentale gezondheid van Nederlander wordt meegenomen in de keuzes die worden gemaakt in de bestrijding van het coronavirus.”

Door: Nationale Zorggids