Er komt een landelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers NU'91 gaat een landelijk meldpunt inrichten voor collega's die grensoverschrijdend gedrag ervaren tijdens hun werk. Ze wil ook dat er in iedere zorgorganisatie een gedragscode verplicht wordt gesteld. Dat meldt NU'91 in vervolg op de uitkomsten van een recente ledenpeiling, medio april.

In de gewenste gedragscode moet ook duidelijk omschreven staan welk gedrag van patiënten wel en niet geaccepteerd wordt en wat de consequenties zijn. "Dat betekent in het ergste geval dat de zorgverlening wordt gestaakt", wil NU'91.

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben volgens de onderzoeksresultaten veelvuldig te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun werk, zeker ook van patiënten. Van de NU'91-leden die hierover een vragenlijst invulden, meldde 58 procent hier ooit mee te maken te hebben gehad. In een op de drie gevallen ging het om fysiek ongewenst gedrag, nog vaker is sprake van seksueel getinte opmerkingen. Vaak wordt er niet adequaat op gereageerd, zo werd verder geconstateerd.

Schaamte

"Verzorgenden en verpleegkundigen durven zich vaak niet uit te spreken op het moment dat ze dit ongewenste gedrag ervaren. Bijvoorbeeld uit schaamte of door schuldgevoelens. Of omdat de werkgever het nog te vaak onder de pet houdt of bagatelliseert", verklaart Stella Salden, voorzitter van NU’91, de noodzaak van het meldpunt. Daar kunnen ze nu zonder tussenkomst van de werkgever terecht.

De organisatie wil verder dat er scholing en voorlichting komt over het onderwerp.

Door: Nationale Zorggids