'Regelmatig bewegen kan geldstress verlagen'

Steeds meer mensen doen een aanvraag bij de Voedselbank. Sinds januari van dit jaar is het aantal zelfs met 15 procent gestegen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ziet een toename van financiële problemen bij mensen met een modaal inkomen. De hoge energieprijzen spelen hierbij een rol. De groep Nederlanders met geldzorgen groeit. Regelmatig sporten en bewegen kan een positieve invloed hebben op deze zorgen. Dat meldt ANP Expert Support.

Mensen met een lagere sociaaleconomische status sporten en bewegen significant minder dan mensen met een hogere sociaaleconomische positie. Dit verschil is zelfs bij kinderen en jongeren al goed zichtbaar. Nu de groep met een modaal inkomen ook vaker met geldzorgen kampt, is het risico aanwezig dat de kansenongelijkheid in sport- en beweegdeelname nog verder gaat toenemen. Sport en bewegen kan dus voor een steeds grotere groep van grote waarde zijn.

Als geldzorgen groeien, levert dit veel stress op. De extra stress die er ontstaat zorgt ook voor minder denkruimte en het eerder kiezen voor makkelijke, vaker ‘ongezondere’ keuzes. Denk aan het opzeggen van sportlidmaatschappen om geld te besparen en geen tijd meer vrijmaken voor een wandeling buitenshuis.

Zorgen gaan het leven bepalen

Sport en bewegen hebben juist een positief effect op de gemoedstoestand en emoties. Onder gemoedstoestand of stemming verstaan we hoe iemand zich voelt op dagelijkse basis, dit gevoel kan uren, dagen of weken duren. Daarnaast dragen sport en bewegen bij aan een betere stressregulatie.

Door: Nationale Zorggids