Relatie- en gezinstherapie onder voorwaarden vrijgesteld van btw

Relatie- en gezinstherapie is onder voorwaarden vrijgesteld van btw. Dat is de conclusie van het onderzoek door de belastingdienst naar de afdracht van btw over relatie- en gezinstherapie. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

In 2016 is de medische btw-vrijstelling verruimd. Ook diensten van niet-BIG-geregistreerde therapeuten waren vanaf die tijd onder voorwaarden vrijgesteld van betaling van btw. Relatietherapie was echter uitgezonderd van de vrijstelling, omdat dit niet zou bijdragen aan de ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’.

Na een jarenlange strijd om hier verandering in te brengen, is er nu een doorbraak. Dankzij een onderzoek van de Belastingdienst naar relatietherapie gegeven door NVRG-leden, heeft de Belastingdienst het Besluit heroverwogen. Relatie- en gezinstherapie is vrijgesteld van afdracht van btw, mits de behandeling voldoet aan de voorwaarden van het vrijstellingsbesluit.

Heroverweging

De NVRG is blij met de heroverweging van de belastingdienst. Het betekent een erkenning voor datgene waar de vereniging voor staat: het leveren van goede en toegankelijke relatie- en gezinstherapie.

Het Besluit noemt een aantal voorwaarden waaraan een behandeling moet voldoen om gebruik te mogen maken van de vrijstelling van btw. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van btw-vrijstelling ligt bij de individuele therapeut. belastingadviseur.

Voor vragen over de toepassing van de vrijstelling voor relatie- en/of gezinstherapie kan men contact opnemen met de eigen belastingadviseur.

Over systeemtherapie

Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf: iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner. Tijdige inzet van systeemtherapie heeft een grote meerwaarde voor de hulpverlening. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten.

Door: Nationale Zorggids