700.000 Nederlanders hebben nog 4 dagen de tijd voor aanvraag zorgtoeslag

Een recordaantal Nederlanders heeft dit jaar recht op zorgtoeslag. Uit berekeningen van Independer blijkt dat in 2023 ruim 7 miljoen Nederlanders deze tegemoetkoming kunnen aanvragen. Ook is het maximaal aan te vragen bedrag fors gestegen, met maar liefst 516 euro op jaarbasis. Toch blijkt uit cijfers van de Dienst Toeslagen dat 10% van de mensen die recht hebben op zorgtoeslag, die niet aanvragen. Verzekerden hebben nog tot en met 31 augustus om de zorgtoeslag aan te vragen. Dit meldt Independer. 

De overheid kent aan een grotere groep Nederlanders dit jaar zorgtoeslag toe. Ook is het maximaal uit te keren bedrag fors toegenomen. In 2022 ontvingen Nederlanders maximaal 1332 euro per jaar bij het laagst gehanteerde (toetsings)inkomen van 22.000 euro. In 2023 heeft iedereen tot een bedrag van 25.000 euro al recht op een bedrag van maximaal 1848 per jaar. De inkomensgrens voor deze tegemoetkoming is dus verhoogd en het maximale bedrag is met 39 procent fors gestegen ten opzichte van 2022.

Meer geld voor grotere groep Nederlanders

Uit cijfers van de Dienst Toeslagen blijkt dat in de afgelopen 3 jaar een kleine 7 miljoen Nederlanders recht hebben op zorgtoeslag. Dit gaat dan om ongeveer 5 miljoen aanvragers en 2 miljoen toeslagpartners. De verwachting is dat door de verhoging van het toetsingskomen er fors meer Nederlanders recht hebben op deze tegemoetkoming voor 2023. Uit eerdere cijfers van de dienst toeslagen en de Belastingdienst bleek dat 1 op de 10 Nederlanders, die daar wel recht op hebben, geen zorgtoeslag aanvragen.

Door: Nationale Zorggids