'Preventie seksueel geweld ook in het belang van plegers'

Tieners maken vaak seksueel geweld mee en zijn daarnaast vaak opnieuw slachtoffer van een delict. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen . Het nieuwe wetsvoorstel seksuele misdrijven, waarin gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en wederzijdse instemming centraal staan, moet bijdragen aan de bescherming van slachtoffers. Om deze wet ook een preventieve werking te laten hebben moeten we op een andere manier naar seksualiteit kijken en is voorlichting, juist ook aan jongens en mannen, cruciaal. Dat meldt ANP Expert Support.

Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur blijkt dat jongeren en pubers extra kwetsbaar zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nationaal Rapporteur beveelt daarom de overheid aan te investeren in preventie, oftewel het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voorlichting over wat de norm is als het gaat om seksueel gedrag is niet alleen noodzakelijk voor slachtoffers, maar ook in het belang van plegers.

Instemming

In deze voorlichting moeten de uitgangspunten van het nieuwe wetsvoorstel seksuele misdrijven centraal staan. Het gaat dan om gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en wederzijdse instemming. Dwang, geweld en bedreiging zijn in de nieuwe wet niet langer een vereiste voor een veroordeling. De nieuwe wet beschermt hiermee beter slachtoffers en sluit beter aan op de realiteit.

Door: Nationale Zorggids