Iemand met diabetes met verhoogd risico op depressie kan dat beperken

Iemand met diabetes heeft een verhoogd risico op depressie maar kan dat mogelijk beperken door risicofactoren zoals ongezond eten en hoge bloeddruk aan te pakken. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Maastricht UMC+ die hiervoor gegevens van bijna 78.000 mensen analyseerden.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat mensen met diabetes type 2 een verhoogde kans op ernstige depressie op latere leeftijd hebben. Dit onderzoek, door arts-onderzoeker April van Gennip, internist dr. Thomas van Sloten en prof. dr. Coen Stehouwer, suggereert nu ook dat dit risico te beperken is met een goede leefstijl en gerichte behandeling. De resultaten werden gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Healthy Longevity.

Dertien jaar, 78.000 deelnemers

Voor dit onderzoek maakten de onderzoekers gebruik van gegevens van bijna 78.000 deelnemers van de UK Biobank, van wie meer dan 9.000 mensen diabetes type 2 hadden. Omdat deze gegevens zich uitstrekken over gemiddeld dertien jaar was het mogelijk om leefstijlfactoren en het ontstaan van depressie met elkaar in verband te brengen. Het onderzoek werd herhaald met gegevens vanuit de Maastricht Studie. In die studie vonden de onderzoekers dezelfde verbanden.

Risicofactoren

De onderzoekers bekeken zeven factoren: bloedsuikerwaarde, bloeddruk, overgewicht en voedingspatroon, eiwit in de urine, fysieke activiteit en, tot slot, roken. Per factor werd bepaald of deze voldoet aan de (internationale) standaarden voor gezond zijn en gezond leven. Met andere woorden: of de deelnemer deze onder controle heeft, bijvoorbeeld met een gezond gewicht, gezonde voeding, voldoende beweging en niet roken. De onderzoekers constateerden dat hoe meer factoren onder controle zijn, hoe kleiner de kans op ernstige depressie of depressieve klachten.

Leefstijl en hersenschade?

Onderzoeker en promovenda April van Gennip onderzocht op dezelfde wijze diabetes, risicofactoren en kans op dementie. De resultaten waren van gelijke aard: hoe meer risicofactoren onder controle, hoe kleiner de kans op dementie op latere leeftijd: “We hebben een verband aangetoond tussen leefstijl en kans op hersenziektes depressie en dementie. We weten nog niet hoe deze factoren hersenschade veroorzaken of voorkomen, en wat het effect is van het direct aanpakken van de risicofactoren. In vervolgonderzoek willen we dit verder in kaart brengen. Tegelijkertijd mogen we wel stellen dat deze resultaten het idee bevestigen dat het nooit te laat is om de leefstijl te verbeteren – ook al heeft iemand al diabetes type 2.”

Door: Nationale Zorggids