Nieuwe klas voor kinderen met autisme in Groningen

Kinderen met autisme lopen geregeld vast op school en komen daardoor thuis te zitten. In Groningen gaat er nu een experiment van start om deze groep kinderen toch onderwijs te kunnen geven. Dat meldt RTV Noord.

Op de Van Lieflandschool in Groningen komt de ‘talentklas’. Dat is een klas voor kinderen met autisme. In de biotoop in Haren komt ‘Metis’. Dat is een klas voor hoogbegaafde kinderen die ook nog extra hulp nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld autisme erbij hebben.

Het initiatief voor deze klassen kwam van Nelleke Tebra. Zij is zelf moeder van drie zoons, waarvan er twee zowel hoogbegaafd zijn als autisme hebben.

Meerdere leeftijden

Kinderen die hoogbegaafd zijn én autisme hebben, lopen het vaakst vast volgens Tebra. Dat komt omdat ze meerdere leeftijden in zich hebben. Ze kunnen zichzelf hele lastige vragen stellen, maar tegelijkertijd sociaal-emotioneel op het niveau van een kind van vijf zitten.

Verklarende analyse

Het bijzondere aan de nieuwe klassen is dat de leerkrachten en zorgverleners samen een plan maken voor ieder kind afzonderlijk. Ieder kind krijgt bij de aanmelding een verklarende analyse en daarin staat wat de kenmerken zijn van het kind in kwestie. Elke zes weken wordt er dan met de ouders de vooruitgang besproken.

Aanmeldingen

Inmiddels hebben acht van de zestien thuiszitters met autisme (die bij de schoolbesturen bekend zijn) zich aangemeld voor de klas op de Van Lieflandschool. Dit kunnen zowel hoogbegaafde kinderen zijn als kinderen met een verstandelijke beperking naast hun autisme.

In de biotoop in Haren draait het vooral om hoogbegaafdheid, maar ook daar kunnen kinderen tussen zitten met een vorm van autisme. 

Door: Nationale Zorggids