Meer jongeren met slaapproblemen, psychische klachten en depressie

In 2022 hadden meer jongeren slaapproblemen, psychische klachten en depressies dan in 2017. Zo zei 22 procent van de 12- tot 25-jarigen in 2022 slaapproblemen te hebben gehad in de afgelopen twee weken. Op het moment van ondervragen had 16 procent in de afgelopen vier weken psychische klachten en had 12 procent in de afgelopen 12 maanden een depressie. Dit meldt het CBS. 

In 2017 had 14 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar slaapproblemen in de afgelopen twee weken, tegenover 22 procent in 2022. In 2022 voelden dubbel zoveel jongeren zich belemmerd door hun slaapproblemen. En ook was het aandeel jongeren met psychische klachten in de afgelopen vier weken in 2022 twee keer zo hoog als vijf jaar ervoor. 5 procent van de jongeren had in 2017 naar eigen zeggen een depressie en in 2022 liep dat percentage op naar 12. Tegelijkertijd nam opvallend genoeg het aantal jongeren in contact met een psycholoog of psychiater minder hard toe. In 2017 had 11 procent met een psychisch zorgverlener en in 2022 was dat 14 procent.

Slaapproblemen onder kwart van jongvolwassenen

26 procent van de jongvolwassenen (18-25 jaar) had vorig jaar slaapproblemen, waarvan 13 procent daardoor belemmerd werd. 20 procent van de meisjes van 12 tot 18 jaar had last van slaapproblemen en 14 procent van de jongens. 10 procent van de meisjes en 5 procent van de jongens ervaarde nogal, veel of heel veel belemmeringen door slaapproblemen.

Vrouwen hebben vaker psychische klachten

Het aandeel met psychische klachten lag hoger bij jongvolwassenen (20 procent) dan bij jongeren (11 procent). Onder de 18- tot 25-jarigen hadden twee keer zoveel vrouwen als mannen psychische klachten (27 procent tegen 13 procent). Onder jongeren was dit 15 procent van de meisjes en 8 procent van de jongens.

Door: Nationale Zorggids