Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

Zedenrechercheurs moeten meer aandacht hebben voor de behoeften en verwachtingen van zedenslachtoffers. Daarmee kan de frictie die nu optreedt in het onderlinge contact, worden voorkomen. Dit stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in haar onderzoek ‘Verschillende perspectieven’. Daarin bekeek zij hoe zedenrechercheurs omgaan met zedenslachtoffers en hoe de slachtoffers dit zelf ervaren, meldt de inspectie. 

Slachtoffers van zedenmisdrijven die naar de politie stappen, zijn over het algemeen positief over hun contact met de zedenrechercheurs. Zij kunnen ook negatieve ervaringen hebben. Die ontstaan als de werkwijze van zedenrechercheurs niet aansluit op de behoefte en verwachtingen van slachtoffers. Dit kan tot frictie leiden, blijkt uit het onderzoek. Wanneer hier meer aandacht voor is, kunnen zedenrechercheurs die frictie voorkomen. De Inspectie JenV beveelt de politie aan om de aandacht hiervoor beter in te bedden in haar werkwijze. Verder zouden er meer opgeleide zedenrechercheurs moeten komen om de hoge werkdruk van zedenrechercheurs te verlichten.

Drie negatieve momenten

De negatieve ervaringen van zedenslachtoffers in hun contact met de politie komen met name op drie momenten voor: tijdens het informatieve gesprek dat slachtoffers met de politie hebben voordat ze aangifte kunnen doen, rondom de bedenktijd voor het doen van aangifte en in de periode ná de aangifte. In het informatieve gesprek kunnen zedenrechercheurs veel nadruk leggen op de onmogelijkheden van de zaak en de negatieve gevolgen voor het slachtoffer als diegene aangifte doet. De rechercheurs dienen met het slachtoffer afspraken te maken over hoe er na de bedenktijd weer contact met hen is, maar dit gaat vaak niet in overleg. Na het doen van aangifte voelen slachtoffers zich onvoldoende geïnformeerd over het onderzoek door de rechercheurs. Zij ervaren daarnaast onvoldoende persoonlijk contact. Dat geldt ook voor slachtoffers die geen aangifte hebben gedaan.

Werksituatie agenten op orde brengen

Volgens de inspectie voeren zedenrechercheurs hun werk met de juiste intentie uit. Voor een optimaal contact tussen slachtoffers en rechercheurs is het belangrijk dat de werksituatie van de agenten op orde is. Daarom beveelt JenV de politie aan om de werkdruk bij de zedenteams te verminderen. Aandacht voor bezetting. Opleiding en sneller afhandelen van zaken is daarbij van belang. Ook is het aanbevolen om de werkwijze bij het informatieve gesprek, de bedenktijd en de periode na de aangifte te verbeteren. 

Door: Nationale Zorggids