Normal_rss_entry-261438

Het belang van kinderen moet een vaste plek krijgen in besluiten die gemeenten nemen over de huisvesting van gezinnen. Waar nodig moeten wet- en regelgeving, beleid en uitvoering hiervoor worden aangepast. Dat zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na gesprekken met kinderen over de problemen die zij ervaren bij onder andere huisuitzettingen, inschrijving in gemeenten en voorrang bij toewijzing van een nieuwe woning.

Kalverboer noemt huisvesting cruciaal voor een veilige en stabiele omgeving zodat een kind goed kan opgroeien en zich optimaal kan ontwikkelen. Armoede is een belangrijke oorzaak voor problemen rond wonen.

De Kinderombudsman heeft in 2017 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Eén conclusie was dat armoede gevolgen heeft op veel terreinen die voor kinderen belangrijk zijn, waaronder huisvesting. Gemeenten en rijksoverheid kregen toen de aanbeveling om integraal armoedebeleid te ontwikkelen met oog voor huisvesting. En die aanbeveling geldt nog steeds, stelt de Kinderombudsvrouw.

In de gesprekken die met kinderen zijn gevoerd zegt een 15-jarig meisje dat ze binnen 2,5 jaar al in de zevende gemeente woont: "Ik wil graag aan mijn toekomst denken. Maar ik moet steeds opnieuw beginnen. Nieuw huis, nieuwe mensen, nieuwe school en docenten. En ik moet steeds mijn vrienden achterlaten. Het is stom. Het is heel erg moeilijk."

Door: ANP