Logo_medische_inspirator_prijs

Onlangs is de stemronde voor de Medische Inspiratorprijs 2020 geopend. Tot maandag 8 februari 2021 12.00 uur kan iedereen stemmen op één van de drie genomineerde onderzoeksprojecten via www.zonmw.nl/stemnu. De genomineerden van dit jaar zijn: Darmonderzoek zonder pijn, StoMakker: stoma-app voor kinderen en Geef XL geen tijd. Dit meldt ZonMw. 

Darmonderzoek zonder pijn

Darmproblemen vormen een groot aandeel van gezondheidsklachten binnen de Nederlandse bevolking: baby’s, kinderen én volwassenen. Voor een goede behandeling van deze klachten is het belangrijk dat de juiste diagnose gesteld wordt. Deze groep is van plan om een niet-invasieve methode (EEnG) te ontwikkelen om de motiliteit van de dikke darm (colon) in beeld te brengen.

StoMakker: stoma-app voor kinderen

In Nederland krijgen jaarlijks enkele honderden kinderen een stoma. Goede, passende voorlichting en begeleiding voor het kind en de ouders kan helpen bij het leren omgaan met en accepteren van een stoma. De ambitie van deze groep is een medisch hulpmiddel te ontwikkelen, specifiek gericht op kinderen met een stoma. Met als doel: kennis over een stoma en het zelfvertrouwen en de zelfregie vergroten.

Geef XLA geen tijd

Wat als je kind ziek is en de ene oorontsteking nog niet voorbij is voor de volgende koortsperiode aanbreekt? Dit is voor ouders en patiënten met de ernstige afweerstoornis XLA (X-gebonden agammaglobulinemie) vaak werkelijkheid. Er is behoefte om XLA vroeg op te sporen om zo leed te verminderen en gezondheid te behouden. De persoonlijke verhalen van XLA-patiënten en familieleden zijn de inspiratie geweest om dit onderzoek te starten om de ziekte op te nemen in het hielprikscreeningsprogramma.

Stimulering samenwerking patiënt en onderzoeker

Met de Medische Inspirator Prijs wil ZonMw de samenwerking tussen patiënt en onderzoeker stimuleren. Door een onafhankelijke vakjury zijn drie onderzoeksprojecten uit de inzendingen genomineerd. Een vereiste voor deelname is dat de samenwerking tussen onderzoeker en patiënt, mantelzorger of andere eindgebruikers van de zorg duidelijk zichtbaar is.

Door: Nationale Zorggids
Logo: ZonMw