Normal_rss_entry-362436

 De onderhandelingen over hervormingen in de jeugdzorg zijn stukgelopen op het ontbreken van voldoende garanties van het Rijk aan gemeenten als de tekorten in de jeugdhulp blijven bestaan. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) erkent dat de kern van de impasse zit in de spreiding van de financiële risico’s.

Meer wil hij niet loslaten omdat dat "niet helpt aan de onderhandeltafel", zei Van Ooijen voorafgaand aan de ministerraad. GroenLinks en PvdA eisen echter snel meer duidelijkheid.

De hervormingen moeten de jeugdzorg verbeteren en "financieel houdbaar" maken. Met het voorstel dat donderdag op tafel lag, zijn de gemeenten niet in staat om de hervormingen uit te voeren, aldus de VNG. Ze heeft daarom donderdag een tegenvoorstel gedaan. Tijdens het uren durende overleg hebben het Rijk en de VNG besloten dat een werkgroep inzichtelijk gaat maken welke risico's aan de uitvoering van de Jeugdwet hangen. In januari bespreken ze samen de uitkomst daarvan.

Teleurstelling

FNV-bestuurder Maaike van der Aar noemt de vertraging in de hervorming van de jeugdzorg uitermate teleurstellend. "De ellende in de jeugdzorg is groot. En zelfs als de VNG en de rijksoverheid er in januari samen uitkomen, dan is de inhoud nog steeds niet op orde." Wijzigingen zijn nodig omdat de jeugdzorg is vastgelopen. Het personeelstekort is fors, de werkdruk hoog en de tarieven voor het geleverde werk zijn te laag.

Cathalijne Dortmans is de voorzitter van de VNG-commissie zorg, jeugd en onderwijs. Ze benadrukt dat het de VNG ook gaat om de inhoud van de hervormingen. "Wat we doen, doen we voor de jeugd en jongeren. Maar daar hebben we wel een goed financieel kader voor nodig."

"Al dit geleuter over geld voelt enorm onzinnig als het over jouw kinderen of over jouw vak gaat", zegt Van der Aar. "Er is een zwaargewicht nodig om de problemen in de jeugdzorg op te lossen." Het vertrouwen in de verantwoordelijke staatssecretaris Van Ooijen heeft de FNV-bestuurder verloren.

Plenair debat

GroenLinks en PvdA willen in de eerste week na het kerstreces van de Kamer, medio januari, een plenair debat "over deze impasse". Voor het einde van het jaar willen zij een brief "met meer uitleg over de knelpunten, de planning en hoe de staatssecretaris denkt dit in januari wel recht te trekken", schrijft GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, mede namens PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis, aan haar Kamercollega’s. Vrijdag wordt duidelijk of dat verzoek wordt gehonoreerd.

De plannen voor de hervormingen in de jeugdzorg hadden er al begin dit jaar moeten liggen.

Door: ANP