Het Groene Kruis

GRONINGEN – De Statenfractie van de Partij van de Arbeid heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over het faillissement van kraamzorgorganisatie Het Groene Kruis.

Bij de organisatie vervallen 100 arbeidsplekken en de partij vraagt zich af in hoeverre de provincie een rol kan spelen bij het aan het werk houden van de betrokken medewerkers. Tevens wil zij weten of er geen oneerlijke concurrentie ontstaat, nu het Martini Ziekenhuis heeft aangegeven de kraamzorg over te willen nemen. Tot slot wil de fractie weten of ouders die in het Martini Ziekenhuis bevallen ook verplicht zijn daar de kraamzorg af te nemen.

© Nationale Zorggids