Normal_baby

Meer huidcontact en langer wachten met het doorknippen van de navelstreng na de geboorte draagt bij aan een hogere zuurstofconcentratie en minder stress voor een baby. Dat is de conclusie van een  onderzoek van verloskundige Marrit Smit, waarop zij op 26 juni promoveert in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Smit onderzocht de zuurstofconcentratie van ruim 100 baby’s die thuis of in het ziekenhuis werden geboren onder begeleiding van Leidse verloskundigen. Ze vergeleek de resultaten met een internationale controlegroep van gezonde, in het ziekenhuis geboren baby’s. Bij de door Smit onderzochte baby's bleek de zuurstofconcentratie hoger, terwijl hun hartslag juist lager lag dan in de internationale controlegroep. Een lagere hartslag wijst op minder stress. Smit vermoedt dat de gunstige waarden in de studiegroep terug te voeren zijn op de gewoonte om de baby direct op de borst van de moeder te leggen en langer te wachten met het doorknippen van de navelstreng.

Saturatiemeter
Tijdens het onderzoek maakte Smit gebruik van een saturatiemeter, een apparaatje dat via de huid de zuurstofconcentratie in het bloed meet om de conditie van de baby te bepalen. Smit denkt dat het grote voordelen oplevert wanneer meer verloskundigen van dit apparaat gebruik zouden maken: ook bij thuisbevallingen blijkt de conditie van de baby hiermee goed te monitoren. 'Wanneer een kind ongemerkt ernstig ziek is, bijvoorbeeld door een infectie of een aangeboren hartafwijking, zou dat kunnen blijken door gebruik van de saturatiemeter', stelt Smit.

Uit het onderzoek kwam niet naar voren dat het gebruik van de saturatiemeter leidt tot een toename van het aantal kinderen dat onnodig naar het ziekenhuis werd verwezen.

© Nationale Zorggids