Normal_baby_kraamzorg_3453452

De Raad voor Sanctietoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 2 november de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geadviseerd over interlandelijke adoptie. Hulp bieden in het land van herkomst is een beter middel om kinderen te beschermen dan interlandelijke adoptie schrijven ze in hun rapport. Het advies en de media-aandacht hebben geleid tot veel vragen van aspirant-adoptiefouders. Dit meldt Rijksoverheid.

In de media is met name naar buiten gebracht dat de RSJ adviseert te stoppen met interlandelijke adoptie. Het advies en de media-aandacht hebben geleid tot veel vragen van aspirant-adoptiefouders over de gevolgen voor hun procedure en over de zinvolheid van het eventueel starten van een procedure.
 
Het advies van de RSJ verandert vooralsnog niets aan lopende procedures. Het staat ouders ook niet in de weg om een procedure te starten als zij dat willen. De RSJ heeft een advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die zich hier momenteel op beraadt. Naar verwachting zal hij begin 2017 met een reactie komen en dit aan de Tweede Kamer sturen.
 
Door: Redactie Nationale Zorggids