'Isolatie van jongere mag in open jeugdhulp nooit een maatregel zijn'

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn niet toegestaan in de open jeugdhulp, maar in de praktijk worden deze wel toegepast. Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) om advies gevraagd over de toepassing hiervan in de open jeugdhulp. Vrijheidsbeperking is nu verschillend geregeld. Het advies is om één wettelijke regeling te ontwerpen en de RSJ deelt de opvatting dat vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Dit meldt RSJ. 

Hoewel de RSJ vindt dat dergelijke maatregelen zo min mogelijk genomen moeten worden, is de raad ook van mening dat wanneer ze in uitzonderlijke en noodzakelijk gevallen wél worden toegepast, de jongere beschermd moet worden met rechtswaarborgen. Zolang dat niet mogelijk is, adviseert de RSJ dat vrijheidsbeperking in de open residentiële jeugdhulp niet mag worden toegepast zonder dat er sprake is van een noodsituatie. Insluiting mag in zijn geheel geen maatregel zijn, ook niet in noodsituaties.

Eén wettelijke regeling

Voor de lange termijn zou er één wettelijke regeling komen. Op dit moment is de vrijheidsbeperking namelijk geregeld in de Jeugdwet, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang. Eén regeling kost tijd en daarom adviseert de RSJ eerst om geen vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp toe te staan.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky