Normal_vader_vaderschapsverlof_baby

Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof (of: partnerverlof) en het aanvullend geboorteverlof gepubliceerd. Dat meldt Rijksoverheid.

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van twee dagen met loondoorbetaling nu naar één week verlof met behoud van loon en aanvullend 5 weken verlof zonder loon. Gedurende die 5 weken hebben partners wel recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70 procent van het loon (met een maximum).

Daarnaast wordt het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van 4 weken tot 6 weken (met een uitkering ter hoogte van 100 procent van het dagloon). Met de wijziging wordt beoogd dat het gaat leiden tot een betere binding tussen het kind en de partner, grotere participatie van de partner bij de zorg voor het kind en een meer evenwichtige balans van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden.

Wie een reactie wil geven op het concept-wetsvoorstel kan dat doen via via www.internetconsultatie.nl. De einddatum van de consultatie is 19 maart 2018. Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangegeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen worden gemaakt.

Door: Redactie Nationale Zorggids