Kabinet wil tien verschillende verlofregelingen combineren en versimpelen

Mensen weten vaak niet van welke van de tien verlofregelingen ze gebruik kunnen maken. Het verlofstelsel is door de jaren heen complex en onoverzichtelijk geworden. Daarom stelt het kabinet voor om het aantal verlofregelingen terug te brengen naar drie soorten verlof: de zorg voor kinderen, de zorg voor naasten en persoonlijke situaties. Dit meldt Rijksoverheid.

De verlofregeling voor zorg aan kinderen kan worden ingezet rond de geboorte en zorg voor jonge kinderen, maar ook bij adoptie en pleegzorg. Daar komen dan zwangerschaps- en bevallingsverlof, het (aanvullend) geboorteverlof, het adoptie- en pleegzorgverlof en (betaald) ouderschapsverlof onder te vallen. Het doel is om een gelijkwaardigere verdeling van zorgtaken tussen partners te stimuleren en economische zelfstandigheid van beide ouders. Gevolg van de aanpassing is wel dat regelingen mogelijk uitgebreid, verkort of geïntegreerd moeten worden.

Mantelzorg

Het huidige kort- en langdurend zorgverlof kan worden ingezet bij zorg voor naasten, bijvoorbeeld tijdelijke mantelzorg. Omdat steeds meer werkenden hiermee te maken zullen krijgen, heeft het kabinet twee scenario’s uitgewerkt: de twee verlofregelingen worden geïntegreerd of er komt een uitgebreidere variant.

Calamiteiten- en kortverzuimverlof

Voor persoonlijke situaties kan men het calamiteiten- en kortverzuimverlof inzetten. Kort verlof als een werknemer door onvoorziene of bijzondere omstandigheden even niet op het werk kan verschijnen. Dit kan vanwege een overlijden van een naaste zijn, een calamiteit thuis of begeleiding van een familielid bij een bezoek aan een arts. Het calamiteiten- en kortverzuimverlof is maatwerk, waar werkgevers en werknemers onderling afspraken over maken. Aan dit zorgverlof zouden in de toekomst ook rouwverlof, transitieverlof en verlof wegens huiselijk geweld aan toegevoegd kunnen worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky