Meer salaris, reiskostenvergoeding en geboorteverlof voor aios

De werkgever voor artsen in opleiding en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten. Het belangrijkste resultaat: een salarisverhoging van 6,69 procent voor artsen in opleiding tot specialist (aios) per 1 januari 2024. Dit meldt Skipr.

Volgens de SBOH heeft het geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens van de verschillende aios-verenigingen en dat is gelukt. Ruim 3.500 aios in dienst van SBOH zien hun salaris per 1 januari stijgen. Ook krijgen ze een reiskostenvergoeding van 0,23 cent per kilometer en stijgt hun thuiswerkvergoeding naar 2,35 euro. Het congres- en scholingsbudget van aios stijgt vanaf 1 maart  naar 25 euro per maand en ook krijgen ze meer vergoed voor hotelovernachtingen: 100 euro per nacht. Maakt een arts in opleiding uitgavenaan gezondheid en duurzaamheid, dan kunnen ze gebruikmaken van de fit+duurzaamheidsvergoeding.

Geboorteverlof en borstvoeding

Een aios die een kind krijgt krijgt het aanvullend geboorteverlof volledig doorbetaald. Artsen in opleiding die onder werktijd borstvoeding geven of kolven kunnen dat niet meer 9 maanden maar 24 maanden doen.

Artsen in opleiding buiten het ziekenhuis

“De nieuwe cao biedt onze aios voor 2024 een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Daar zijn we natuurlijk blij mee maar het neemt niet weg dat we ons als werkgever hard blijven maken om het salaris van onze artsen in opleiding buiten het ziekenhuis in lijn te brengen met het salaris van hun collega’s die hun opleiding in het ziekenhuis volgen”, aldus bestuurslid van SBOH Anita Bouwman.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky