Normal_vaccinatie_prikken_inenten

Om een bewuste vaccinatiekeuze te maken, is meer nodig dan de beschikbaarheid van voldoende informatie. Olga Visser van het Radboudumc vroeg zorgverleners en ouders van jonge kinderen waarom zij een vaccinatie tegen kinkhoest wel of niet accepteren als deze wordt aangeboden om baby’s te beschermen. Vissers onderzoek naar acceptatie van vaccinatie kan ook worden toepast op andere vaccinatievraagstukken. Dit meldt Radboudumc. 

Baby’s tot een half jaar zijn nog te jong om door hun eigen vaccinaties beschermd te zijn tegen kinkhoest. Als volwassenen in hun omgeving gevaccineerd zijn, hebben deze kinderen minder kans om de ziekte te krijgen. Een groot percentage van zorgverleners en ouders staat positief tegenover een vaccinatie om jonge baby’s te beschermen, blijkt uit het onderzoek van Visser. Bij jonge ouders zou 78 procent deze vaccinatie accepteren als die werd aangeboden. Bij kraamverzorgenden, verloskundigen en kinderverpleegkundigen lag dit percentage tussen de 45 en 63 procent, afhankelijk van de beroepsgroep. 

Visser: “Het is belangrijk dat gezondheidsprofessionals en ouders voorkomen dat ze kinkhoest overdragen naar jonge baby’s. Daarom moeten we hen helpen een vaccinatiekeuze te maken die past bij hun persoonlijke en professionele waarden.”

Goede informatie alleen is niet voldoende

Visser toonde aan dat goede informatie voor zorgverleners en ouders niet voldoende is om een bewuste keuze te maken over een kinkhoestvaccinatie. Veel van hen vonden het moeilijk om de beschikbare informatie op waarde te schatten en konden deze niet goed gebruiken om een keuze te maken. Zorgverleners en ouders vonden het behulpzaam om bij het maken van hun keuze in gesprek te gaan met mensen in een vergelijkbare situatie.

Om ouders en zorgverleners te helpen bij het nemen van een beslissing, ontwikkelde Visser een keuzehulp. Daarin worden persoonlijke en professionele waardes als uitgangspunt genomen. Door deze waardes, zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid of veiligheid, toe te kennen aan vaccinatie en deze te vergelijken met de eigen waardes kunnen volwassenen beter tot een overwogen beslissing komen.

Maatschappelijke impact

In 2017 bracht de Gezondheidsraad een advies uit om zorgverleners die in direct contact komen met jonge kinderen een vaccin tegen kinkhoest aan te bieden. De minister van Sociale Zaken nam dit advies over en raadde werkgevers aan om hun werknemers dit vaccin aan te bieden. “Voordat mijn keuzehulp kan worden aangeboden om zorgverleners te helpen met hun keuze met betrekking tot vaccinatie, zullen werkgevers ervan overtuigd moeten worden dat ze deze vaccinatie moeten aanbieden aan hun werknemers,” zegt Visser. 

Door: Redactie Nationale Zorggids